Техничка школа Младеновац

Е - учионица

Предмет : 

Програмирање

Образовни профил :

Електротехничар информационих технологија, I година

Предметни наставник:

Милан Божић