Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Ванредно школовање

Образовање ванредних ученика

 • Преквалификација
 • Доквалификација
 • Специјалистичко образовање

Распоред полагања испита за ванредне ученике:

Календар активности образовања ванредних ученика

За ванредне ученике школа организује пет испитних рокова за полагање испита: октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски испитни рок

Календар рада образовања ванредних ученика за шк. 2022/2023.

Пријава испита:     од  15.09.2022.  до  07.10.2022.

Полагање испита:  од  19.10.2022.  до  31.10.2022.

Пријава испита:     од  01.12.2022.  до  23.12.2022.

Полагање испита:  од  18.01.2023.  до  31.01.2023.

Пријава испита:     од  10.03.2023.  до  30.03.2023.

Полагање испита:  од  19.04.2023.  до  28.04.2023.

Пријава испита:     од  03.05.2023.  до  22.05.2023.

Полагање испита:  од  12.06.2023.  до  23.06.2023.

Пријава испита:     од  01.07.2023.  до  15.07.2023.

Полагање испита:  од  22.08.2023.  до  31.08.2023.

УПИС

 • Ванредни ученици од 1. разреда – по конкурсу
 • Преквалификација, доквалификација, специјализација у току школске године

УСЛОВИ УПИСА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 • Сведочанства о завршеним разредима
 • Диплома
 • Лекарско уверење + за 5.степен и
 • Потврда о радном искуству (најмање 2 односно 4 године радног искуства)

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 1. Аутомеханичар
 2. Механичар грејне и расхладне технике
 3. Бравар-заваривач
 4. Бравар
 5. Техничар за компјутерско управљање (CNC ) машина
 6. Машински техничар моторних возила

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 1. Аутоелектричар
 2. Електромонтер мрежа и постројења
 3. Електротехничар информационих технологија
 4. Електротехничар енергетике
 5. Техничар мултимедија

ТЕКСТИЛСТВО

 1. Модни кројач
 2. Моделар одеће

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 1. Техничар за компјутерско управљање (CNC ) машина
 2. Машински техничар моторних возила

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 1. Електротехничар информационих технологија
 2. Електротехничар енергетике
 3. Техничар мултимедија

ТЕКСТИЛСТВО

 1. Моделар одеће

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

 1. Аутомеханичар-специјалиста
 2. Бравар-специјалиста
 3. Механичар алатних мапина – специјалиста
 4. Металоглодач-специјалиста
 5. Металостругар-специјалиста

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 1. Електроенергетичар за мреже и постројења
 2. Електроенергетичар електричних инсталација
 3. Електротехничар специјалиста за аутоматику

ТЕКСТИЛСТВО

 1. Специјалиста у производњи одеће