Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Упис

Техничка школа Младеновац за школску 2022/2023. годину уписала је ученике за следеће образовне профиле:

  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства из шестог, седмог и осмог разреда основне школе.
  • Уверење о положеној малој матури.
  • Образац за упис у средњу школу
  • Лекарско уверење

Електротехничар информационих технологија

Техничар мултимедија

Електротехничар енергетике

Аутоелектричар

Електомонтер мрежа и постројења

Техничар за компјутерско управљање CNC машина

Бравар - заваривач

Механичар моторних возила

Модни кројач

Бравар (ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом)

Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом)