Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Ученици

Ми уређујемо ове станицу и пружамо Вам све информације.

Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, родитељима и радницима школе.

Одећу коју носите јасно говори о вашој личности. Она одражава укус и стил сваке особе. Вашим начином облачења шаљете другима поруку о себи, али их можете и узнемирити. Одлазак у школу је за ученике посао, те се у складу са тим требате и облачити.

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама.