Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Школски живот и настава

Kалендар образовно – васпитног рада за школску 2022/2023. годину,  почетак и крај првог и другог полугодишта, зимски и летњи распуст,  табеларни преглед образовно васпитног рада …

Динамика променe смена током школске 2022/2023. године, сазнајте  датум када се мења смена и који смерови полазе преподне а који поподне.

Распоред звоњења за школску 2022/2023. годину, редовна настава и када су скраћени часови

Распоред улазака наставника у кабинет рачунара за школску 2022/2023. годину