Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Секција програмског језика "Python"​

ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК "PYTHON"

ПРОФЕСОР

Горан Станковић

Циљ секције је да ученици без икаквог претходног знања савладају основе програмског језика и да на конкретним примерима користе стечено знање. Лакоћа програмског језика “Python” потстиче ученике на даље усавршавање својих програмерских вештина .

Python је интерпретирани, интерактивни, објектно оријентисани програмски језик високог нивоа, који поседује динамичку сематику. Створио га је Гвидо ван Росум (Guido van Rossum) 1991. године, а име је добио по култној британској комедији „Monty Python”. Одликује га висококвалитетна структура података, која га, у комбинацији са динамичким писањем и везивањем, чини веома атрактивним за брз развој различитих апликација