Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Распоред звоњења

Распоред звоњења за школску 2022/2023. годину

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ПОЧЕТАК ЧАСА

КРАЈ ЧАСА

1.ЧАС

07 : 40

08 : 25

2.ЧАС

08 : 30

09 : 15

3.ЧАС

09 : 30

10 : 15

4.ЧАС

10 : 20

11 : 05

5.ЧАС

11 : 15

12 : 00

6.ЧАС

12 : 05

12 : 50

7.ЧАС

12 : 55

13 : 40

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА

ПОЧЕТАК ЧАСА

КРАЈ ЧАСА

ПРЕТЧАС

12 : 55

13 : 40

1.ЧАС

13 : 50

14 : 35

2.ЧАС

14 : 40

15 : 25

3.ЧАС

15 : 40

16 : 25

4.ЧАС

16 : 30

17 : 15

5.ЧАС

17 : 25

18 : 10

6.ЧАС

18 : 15

19 : 00