Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Детаље о програму заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања  можете преузети овде.