Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Организација школе

УПРАВА ШКОЛЕ

ПОЗИЦИЈА

ОСОБА

Директор

Добрица Ђурђевић

Помоћник директора

Наташа Соскић

Секретар

Драгана Турковић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

ПОЗИЦИЈА

ОСОБА

Педагог

Тијана Павловић

Психолог

Катарина Пљакић - Ђурић

Библиотекар

Јасна Кулунџић

Библиотекар

Александар Блажић

Библиотекар

Јелена Канлић

ОРГАНИЗАТОРИ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ

ПОЗИЦИЈА

ОСОБА

Организатор практичне наставе - машинство и обрада метала

Драган Симић

Организатор практичне наставе - електротехника

Александар Радосављевић

АДМИНИСТРАЦИЈА И ФИНАНСИЈЕ

ПОЗИЦИЈА

ОСОБА

Шеф рачуноводства

Дејан Тагић

Рачуновођа

Јелена Јевић

Референт за правне, кадровске и административне послове

Јелена Илић

Техничар одржавања информационих система

Константин Ракић