Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Председници и чланови стручног већа

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА

 • Маја Петровић – српског језика и књижевности
 • ???? – страних језика
 • Славица Ћурђевић – математике и информатике
 • ????? – природних и друштвених наука
 • ????? – физичког васпитања
 • Александар Радосављевић – електротехнике
 • Дејан Трифуновић – машинства и обраде метала
 • ?????? – текстилства

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА

 • Бисерка Вуксановић – професор српског језика и књижевности
 • Анкица Живковић Баралић – професор српског језика и књижевности
 • Јелена Канлић – професор српског језика и књижевности
 • Маја Петровић – професор српског језика и књижевности
 • Јелена Маричић – професор енглеског језика
 • Биљана Јевтић – професор енглеског језика
 • Гордана Степановић – професор енглеског језика
 • Мила Лукић – професор математике
 • Весна Животић – професор математике
 • Светлана Ивановић – професор математике
 • Драгана Лукић – професор рачунарства и информатике
 • Весна Милисављевић – професор рачунарства и информатике
 • Славица Ђурђевић – професор рачунарства и информатике
 • Александар Блажић – професор хемије
 • Драган Ескић – професор хемије
 • Милица Лаловић – професор физике
 • Наташа Соскић – професор биологије и екологије
 • Светлана Блажић – професор историје
 • Татјана Петронијевић – професор историје
 • Наташа Василић – професор ликовне уметности
 • Соња Ивановић – професор музичке културе
 • Душан Косановић – професор филозофије
 • Тања Ранчић– професор социологије
 • Биљана Вићовац – професор географије
 • Гагић Младен – професор верске наставе
 • Младен Волф – професор верске наставе
 • Божидар Васиљевић – професор верске наставе
 • Марија Милојевић – професор предузетништва и грађанског васпитања
 • Весна Нововић – професор физичке културе
 • Иван Ристић – професор физичке културе
 • Владимир Илић – професор физичке културе
 • Марија Бјеловук – професор електротехничке групе предмета
 • Милан Божић – професор електротехничке групе предмета
 • Живан Давидовић – професор електротехничке групе предмета
 • Мирјана Ђорђевић – професор електротехничке групе предмета
 • Тамара Живковић-Савић – професор електротехничке групе предмета
 • Срђан Маричић – професор електротехничке групе предмета
 • Далибор Невенкић – професор електротехничке групе предмета
 • Весна Радић – професор електротехничке групе предмета
 • Александар Радосављевић – професор електротехничке групе предмета
 • Александар Ранковић – професор електротехничке групе предмета
 • Данијела Савковић – професор електротехничке групе предмета
 • Горан Станковић – професор електротехничке групе предмета
 • Добрица Ћертић – професор електротехничке групе предмета
 • Петар Ћосић – професор електротехничке групе предмета
 • Никола Димитријевић – професор практичне наставе – електротехника
 • Горан Ристић – професор практичне наставе – електротехника
 • Зоран Стевановић – професор практичне наставе – електротехника
 • Ненад Ћосић – професор практичне наставе – електротехника
 • Јелена Ђурђевић – професор машинске групе предмета
 • Дејан Трифуновић – професор машинске групе предмета и практичне наставе
 • Зоран Вујић – професор машинске групе предмета
 • Ненад Вујић – професор машинске групе предмета
 • Ненад Терзић – професор машинске групе предмета
 • Предраг Терзић – професор машинске групе предмета
 • Драган Мијаиловић – професор машинске групе предмета
 • Драган Симић – професор машинске групе предмета
 • Бранко Савић – професор машинске групе предмета
 • Александра Петковић – професор машинске групе предмета
 • Ведра Перишић – професор машинске групе предмета
 • Родољуб Станојевић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Радомир Лукић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Милован Јанковић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Миливоје Јаношевић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Срђан Марковић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Срђан Терзић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Ратко Петровић – професор практичне наставе – машинство и обрада метала
 • Звездан Благојевић – професор текстилне групе предмета
 • Данијела Гојковић – професор текстилне групе предмета
 • Данијела Стојковски – професор практичне наставе – текстиство и кожарство
 • Јелена Иванчевић – професор практичне наставе – текстиство и кожарство
 • Ирена Павловић – професор практичне наставе – текстиство и кожарство
 • Јасмина Јовановић – професор практичне наставе – текстиство и кожарство