Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Наша страница

Секција програмског језика "Python"

Активна секција за ученике одељења IV-4 (електротехничари информационих технологија)