Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Материјал за наставу

ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ (III и IV ГОДИНА) - Електротехничар информационих технологија

ПРОГРАМИРАЊЕ (I ГОДИНА) - Електротехничар информационих технологија