Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Машинство и обрада метала

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ НА СМЕРУ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА је оспособљавање лица за програмирање CNC машине и обраду делова на CNC машинама.

Циљ стручног образовања за квалификацију БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ је оспособљавање лица за израду делова и монтирање металних конструкција, као и за заваривање електролучним, електроотпорним и гасним поступцима.

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА је оспособљавање лица за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и њихових подсклопова.