Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Контакт

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МЛАДЕНОВАЦ

Вука Караџића 75, 11400 Младеновац

ПИБ: 101478980

MБ: 07524285

ЈБКЈЦ:  01846

Жиро рачун: 840 – 1893666 – 32

ДИРЕКТОР

Добрица Ђурђевић

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Драгана Турковић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Дејан Тагић