Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом)

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: КОНФЕКЦИЈСКИ ШИВАЧ (УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ)

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4E41S

???????

???????

  • ???????

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: