Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кодекс лепог понашања

Кодекс понашања ученика

Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, родитељима и радницима школе.