Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 23

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 23

СТАРА ОЗНАКА: КАБИНЕТ 10

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

Ранковић А.

-

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

2.ЧАС

Ранковић А.

-

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

3.ЧАС

Ранковић А.

-

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

4.ЧАС

Ранковић А.

-

-

Ранковић А.

Ранковић А.

5.ЧАС

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

-

6.ЧАС

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

Ранковић А.

-

7.ЧАС

-

Ранковић А.

Ранковић А.

-

-

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

Вујић Н.

-

-

1.ЧАС

-

-

-

Вујић Н.

-

2.ЧАС

Вујић Н.

Вујић Н.

-

Вујић Н.

-

3.ЧАС

Вујић Н.

Вујић Н.

-

Вујић Н.

Вујић Н.

4.ЧАС

Вујић Н.

Вујић Н.

-

Вујић Н.

Вујић Н.

5.ЧАС

Вујић Н.

-

-

Вујић Н.

Вујић Н.

6.ЧАС

Вујић Н.

-

-

Вујић Н.

Вујић Н.