Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Електротехничар енергетике

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4E04S

Циљ стручног образовања за квалификацију ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања и унапређења запошљености усмерава да ће ученици бити оспособљени за:

  • примену теоријских знања у практичном раду
  • преузимање одговорности за континуално учење и напредовање у каријери
  • благовремено реаговање на промене у радној средини
  • ефикасност у тимском раду
  • примени сигурносних, здравствених и мера заштите животне средине у процесу рада
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: