Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Ђак генерације

Техничка школа Младеновац годинама успешно образује генерације ученика. Само најбољи међу њима успели су да понесу епитет ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ.

Ученик генерације за школску 2021/2022. годину

На крају школске 2021/2022. године према Правилнику о избору „Ученика генерације“ и одлуком Наставничког већа за Ученика генерације једногласно је изабран ученик Игор Спасић, електотехничар енергетике IV – 4,  одељењског старешине Марије Милојевић.

Спасић Игор одличан ученик са свим петицама од првог до четвртог разреда, примерног владања хуманистички настројен према друговима у школи дао је пример доброг ученика. У погледу савладавања школских обавеза и градива је марљив и посвећен.

Савестан је и одговоран, оно што се захтева од њега можете бити сигурни да ће урадити квалитетно и на време. Ученик је амбициозан и планира да настави школовање у оквиру своје струке.