Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Бравар (ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом)

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: БРАВАР (УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ)

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML ???????

????????

????????

  • ????????

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: