Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Бравар - заваривач

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: БРАВАР - ЗАВАРИВАЧ

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3D22S

Циљ стручног образовања за квалификацију БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ је оспособљавање лица за израду делова и монтирање металних конструкција, као и за заваривање електролучним, електроотпорним и гасним поступцима.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту
  • ефикасан рад у тиму
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
  • благовремено реаговање на промене у радној средини
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: