Техничка школа Младеновац

0
ученика
0
образовних профила
0
кабинета
0
одељења

Школа данас

Данас школа има 641 редовних ученика који се образују за 27 различитих занимања у оквиру 3 подручја рада: електротехника, машинство и обрада метала и текстилство и кожарство. Школа има 16 одељења четвртог степена, 11 одељења трећег степена и 3 одељења за децу лако ометену у развоју. Евидентно је да последњих неколико година расте интересовање ученика за занимања четвртог степена, док се све мањи број основаца опредељује за занимања трећег степена.

Због тога се трудимо да понуда занимања трећег степена буде атрактивна и у складу са потребама савременог друштва, па ученицима нудимо различита огледна занимања. Из тог разлога остварили смо сарадњу са ГИЗ-ом (од школске 2014/2015. школа има огледно занимање Бравар – заваривач у оквиру подручја рада Машинство и обрада метала) а од школске 2009/2010. године школа је у склопу пројекта Реформа средњег стручног образовања у Србији, који подржава Министарство просвете и Европска унија, добила и два огледна одељења Аутоелектричар у оквиру подручја рада Електротехника и Модни кројач у оквиру подручја рада текстилство.

Школа заузима простор од 6000 m² , на којем се налази 6 модерних радионица машинске струке, 3 радионице за занимања електротехничке струке и 2 текстилне радионице. Школа има фискултурну салу, као и недавно изграђене модерно опремљене спортске терене на површини од 3000 . Школа има традицију добре сарадње са локалном привредом. Један део практичне наставе и ужестручних вежби, наши ученици обављају у друштвеним и приватним фирмама у окружењу. 

Водећи рачуна о безбедности ученика у школи од 2002. год. постоји унутрашњи видео надзор, а реализујући циљеве и задатке у оквиру првог Школског развојног плана (2006-2009.) уведен је и спољашњи видео надзор, док је школско двориште ограђено и осветљено. 

Школске 2013/2014. године школа је, реализујући још један од задатака Школског развојног плана (2012 – 2015.), ушла у пројекат ,,Школа без насиља” под покровитељством Јединице за превенцију насиља Министарства просвете и технолошког развоја и ,,UNICEF-a’’.