Техничка школа Младеновац

Ученици генерације по образовним профилима

школска 2021/2022. година

Ђорђе Ристић (IV – 1)

машински техничар моторних возила

Игор Спасић (IV – 4)

електротехничар енергетике

Никола Николић (IV – 5)

електротехничар мултимедија

Михаило Бркић (IV – 6)

електротехничар информационих технологија

Далибор Денић (III – 5)

бравар – заваривач

Софија Вељковић (III – 6)

модни кројач

Вук Недељковић (IV – 5)

спортиста генерације