Техничка школа Младеновац

УПИС

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

За упис у Техничку школу Младеновац

Школска 2023/2024.година

Техничка школа Младеновац и ове године отвара своја врата свим заинтересованим ученицима за упис у први разред. За школску 2023/2024. годину ученицима је понуђен широк избор будућих занимања.

За оне који желе да постану господари, а не само корисници интернета и да они пројектују нове системе, софтвере, апликације, сајтове и тиме стварају нове дигиталне светове у нашој школи у области електротехнике издваја се образовни профил Електротехничар информационих технологија ИКТ.

 Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Техничар мултимедија снима и обрађује звучне и видео записе одговарајућим уређајима и опремом, монтира слике и фотографије, креира анимације и графике помоћу различитих програмских алата, прилагођава их и обjављује на интернет страницама и различитим медијским платформама. Ученици овог образовног профила постају графички универзалци, способни да се брзо прилагоде раду у графичкој индустрији, веб оријентисаном ИТ сектору и медијима.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика – будућност електротехнике. Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима. По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Без мајстора и његовог помоћника у специјализованим ауто сервисима, у принципу не постоји могућност да буде извршена поправка било ког возила. Осим што се бави одржавањем, заменом и поправком свих електронских, али и електричних система и уређаја на аутомобилима и возилима, аутоелектричар се бави и постављањем електричне инсталације, као и повезивањем свих уређаја и уопштено, свим осталим пословима који су за ту област везани.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Електротромонтер мрежа и постројења је особа која је се бави одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона, подземне и надземне. Он је лице одговорно за расвету путева и насеља. Води рачуна о пословима контроле исправности инсталација. Посао подразумева одговорност, спретност и опрезност на раду. Занимање за које се обучава у току трогодишњег школовања врло је дефицитарно те проналажење запослења не представља проблем. Лице које има диплому електромонтера мрежа и постројења може да ради у приватним компанијама али и у државном сектору попут ЕПС-а.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран да би се омогућила примена најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Коришћењем компјутера могуће је вршити конструкције којима се дефинишу облик, димензије и начин обраде одређених машинских делова. Користе се специјални софтвери који омогућавају израду разних нацрта и конструкција, тако да се на крају могу спајати и посматрати из више димензија.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

НАПОМЕНА: Број бодова односи се на образовни профил Tехничар за компјутеско управљање ЦНЦ машина.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Механичар моторних возила. Школовање у профилу одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих механичара моторних возила одвија се ушколи, а други у компанији или аутосервису који сарађује са школом. У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у компанији реализује се уз употребу савремене технологије, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Образовни профил је креиран у оквиру реформе средњег стручног образовања према Европским стандардима на модуларном принципу реализације наставних садржаја.
Оператер машинске обраде резањем је образовни профил уведен због потреба привреде за кадровима оспособљеним за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица). Након завршеног школовања ученици су квалитетно оспособљени и пружа им се могућност запослења у свакој радионици опремљеној било класичним или ЦНЦ машинама (од малих приватних радионица до савремено опремљених погона).

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

НАПОМЕНА: Број бодова односи се на образовни профил Бравар – заваривач

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године 

Модни кројач је атрактивно занимање са великом траженошћу на берзи радa, а такође омогућава самостално обављање делатности. Ученик се оспособљава за самосталну израду одевних предмета (женске, мушке, дечје, спортске и радне одеће) на основу скице и шаблона које самостално конструише и моделује. Ученици науче да израђују шаблоне за одећу према својим или туђим идејама и оспособљавају се за самосталну израду, користећи знања о врсти и избору текстилних материјала, њиховим својствима, карактеристикама, намени и одржавању, као и вештинама избора основног и помоћног материјала, кројењу материјала, избору и раду на обичним и специјалним машинама читањем технолошко – техничке документације. Знања и вештине стечене на овом образовном профилу неопходне су сваком модном дизајнеру и креатору.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2023/2024. године