Техничка школа Младеновац

УПИС

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

За упис у Техничку школу Младеновац

Школска 2022/2023.година

Техничка школа Младеновац и ове године отвара своја врата свим заинтересованим ученицима за упис у први разред. За школску 2022/2023. годину ученицима је понуђен широк избор будућих занимања.

За оне који желе да постану господари, а не само корисници интернета и да они пројектују нове системе, софтвере, апликације, сајтове и тиме стварају нове дигиталне светове у нашој школи у области електротехнике издваја се образовни профил Електротехничар информационих технологија ИКТ.

 Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Техничар мултимедија снима и обрађује звучне и видео записе одговарајућим уређајима и опремом, монтира слике и фотографије, креира анимације и графике помоћу различитих програмских алата, прилагођава их и обjављује на интернет страницама и различитим медијским платформама. Ученици овог образовног профила постају графички универзалци, способни да се брзо прилагоде раду у графичкој индустрији, веб оријентисаном ИТ сектору и медијима.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика – будућност електротехнике. Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима. По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Без мајстора и његовог помоћника у специјализованим ауто сервисима, у принципу не постоји могућност да буде извршена поправка било ког возила. Осим што се бави одржавањем, заменом и поправком свих електронских, али и електричних система и уређаја на аутомобилима и возилима, аутоелектричар се бави и постављањем електричне инсталације, као и повезивањем свих уређаја и уопштено, свим осталим пословима који су за ту област везани.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Електротромонтер мрежа и постројења је особа која је се бави одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона, подземне и надземне. Он је лице одговорно за расвету путева и насеља. Води рачуна о пословима контроле исправности инсталација. Посао подразумева одговорност, спретност и опрезност на раду. Занимање за које се обучава у току трогодишњег школовања врло је дефицитарно те проналажење запослења не представља проблем. Лице које има диплому електромонтера мрежа и постројења може да ради у приватним компанијама али и у државном сектору попут ЕПС-а.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина. У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања о савременим технолошким процесима на бази технолигија компјутерског управљања. Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности: Овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама, стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем, оспособљавају се за повезивање знања теоријских основа обрадних процеса и принципа пројектовања нових производа и технолошкох процеса уз подршку рачунара (CAD-CAM системи), упознају се са технолошким могућностима компјутерских управљаних обрадних система, …

Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Механичар моторних возила. Школовање у профилу одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања будућих механичара моторних возила одвија се ушколи, а други у компанији или аутосервису који сарађује са школом. У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у компанији или аутосервису и то у другој години два дана, а у трећој чак три дана недељно. Практична настава у компанији реализује се уз употребу савремене технологије, укључивањем ученика у процес рада уз подршку ментора и инструктора који су обучени за рад са младима.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Бравар-заваривач је данас веома тражено занимање и по завршетку школовања доста се лако дође до посла. За бравара-заваривача је поред теорије веома важна и стручна пракса. Бравар-заваривач, планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године 

Модни кројач је атрактивно занимање са великом траженошћу на берзи радa, а такође омогућава самостално обављање делатности. Ученик се оспособљава за самосталну израду одевних предмета (женске, мушке, дечје, спортске и радне одеће) на основу скице и шаблона које самостално конструише и моделује. Ученици науче да израђују шаблоне за одећу према својим или туђим идејама и оспособљавају се за самосталну израду, користећи знања о врсти и избору текстилних материјала, њиховим својствима, карактеристикама, намени и одржавању, као и вештинама избора основног и помоћног материјала, кројењу материјала, избору и раду на обичним и специјалним машинама читањем технолошко – техничке документације. Знања и вештине стечене на овом образовном профилу неопходне су сваком модном дизајнеру и креатору.

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Број уписаних ученика, ученик са најмање и највише бодова при упису 2022/2023. године