Техничка школа Младеновац

Текстилство и кожарство

Техничка школа Младеновац у подручју рада Текстилство и кожарство, сваке године уписује ученике на два образовна профила  трећег степена (занатско занимање)  – модни кројач и конфексијски шивач (ученици са сметњама у развоју). 

Стручан наставни кадар, педагошко-психолошка служба и руководство школе труде се да ученицима обезбеде квалитетан и савремен образовно-васпитни рад.

Школски живот испуњен је часовима редовне наставе, али и ваннаставним активностима. Наши ученици учествују у раду бројних секција, а своје знање показују на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Модни кројач

Циљ стручног образовања за квалификацију МОДНИ КРОЈАЧ је оспособљавање лица за кројење одевних предмета на основу шаблона и израду одевних предмета на основу скице модела и искројених делова.

Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју)

Циљ стручног образовања КОНФЕКСИЈСКИ ШИВАЧ је оспособљавање ученика за савладавање операција као сто су: израда кроја према задатом моделу, изрезивање материјала по шаблону, састављање скројених делова у готов производ помоћу шиваће машине и пеглање сашивених одевних предмета.

Предметни наставници

Данијела Стојковски

Председник стручног већа Текстилство и кожарство

Звездан Благојевић

Данијела Гојковић

Јелена Иванчевић

Ирена Павловић