Техничка школа Младеновац

Распоред звоњења

Распоред звоњења – важи од 2.9.2022. до  20.6.2023. године

Час

Почетак часа

Крај часа

1.

7.50

8.35

2.

8.40

9.25

велики одмор (20 минута)

3.

9.45

10.30

4.

10.35

11.20

средњи одмор (15 минута)

5.

11.35

12.20

6.

12.25

13.10

7.

13.15

14.00