Техничка школа Младеновац

Организација школе

Управа школе

Позиција

Особа

Директор

Добрица Ђурђевић

Помоћник директора

Наташа Соскић

Секретар

Драгана Турковић

Стручни сарадници

Позиција

Особа

Психолог

Катарина Пљакић - Ђурић

Педагог и библиотекар

Тијана Павловић

Библиотекар

Наташа Василић

Библиотекар

Јасна Кулунџић

Библиотекар

Александар Блажић

Организатори практичне наставе

Позиција

Особа

Организатор практичне наставе - електротехника

Александар Радосављевић

Организатор практичне наставе - машинство и обрада метала

Драган Симић

Администрација и финансије

Позиција

Особа

Шеф рачуноводства

Дејан Тагић

Рачуновођа

Јелена Јевић

Референт за правне, кадровске и административне послове

Јелена Илић

Техничар одржавања информационих система

Константин Ракић

Стручна већа

Назив

Председник

Електротехника

Александар Радосављевић

Машинство и обрада метала

Дејан Трифуновић

Текстилство и кожарство

Данијела Стојковски

Природне и друштвене науке

Милица Лаловић

Математика и информатика

Славица Ђурђевић

Страни језици

Јелена Маричић

Српски језик и књижевност

Маја Петровић

Физичко васпитање

Иван Ристић