Техничка школа Младеновац

Електротехника

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА је оспособљавање лица за снимање и обраду звука и слике, сервисирање уређаја за снимање звука и слике, креирање графике и анимације, скриптно програмирање и администрирање садржаја „web” сајта.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Циљ стручног образовања за квалификацију ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.

Електромонтер мрежа и постројења

Циљ стручног образовања образовног профила ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА је оспособљавање ученика за извођење електромонтажних радова при изградњи, одржавање и отклањање кварова на електроенергетским водовима и постројењима у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

Аутоелектричар

Циљ стручног образовања за образовни профил АУТОЕЛЕКТРИЧАР је оспособљавање ученика за сервисирање, одржавање, проверу исправности, поправку и замену електричних и електронских уређаја и система на возилима.

Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање

Циљ стручног образовања за квалификацију МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРИСАЊЕ је оспособљавање ученика да раде прорачуне и конструисање машинских елемената, склопова и конструкција.

Механичар моторних возила

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА је оспособљавање лица за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и њихових подсклопова.

оператер машинске обраде резањем

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ је оспособљавање ученика за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица).

Бравар (ученици са сметњама у развоју)

Бравар је врста занатлије који се бави обрадом метала. Металне делове савија, вари, обликује, боји, прави браве, ограде, врата, прозоре, капије, кључеве. У свом раду користи многобројне алате: апарат за заваривање, бушилице, турпије, брусилицу.

Текстилство и кожарство

Модни кројач

Циљ стручног образовања за квалификацију МОДНИ КРОЈАЧ је оспособљавање лица за кројење одевних предмета на основу шаблона и израду одевних предмета на основу скице модела и искројених делова.

Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју)

Циљ стручног образовања КОНФЕКСИЈСКИ ШИВАЧ је оспособљавање ученика за савладавање операција као сто су: израда кроја према задатом моделу, изрезивање материјала по шаблону, састављање скројених делова у готов производ помоћу шиваће машине и пеглање сашивених одевних предмета.