Техничка школа Младеновац

Машинство и обрада метала

Техничка школа Младеновац у подручју рада Машинство и обрада метала, сваке године уписује ученике на четири образовна профила : један образовни профил четвртог степена (техничар) – машински техничар за компјутерско конструисање и три образовна профила трећег степена (занатско занимање)  – механичар моторних возила, оператер машинске обраде резањем и бравар (ученици са сметњама у развоју). 

Стручан наставни кадар, педагошко-психолошка служба и руководство школе труде се да ученицима обезбеде квалитетан и савремен образовно-васпитни рад.

Школски живот испуњен је часовима редовне наставе, али и ваннаставним активностима. Наши ученици учествују у раду бројних секција, а своје знање показују на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

Машински техничар за компјутерско конструисање

Циљ стручног образовања за квалификацију МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРИСАЊЕ је оспособљавање ученика да раде прорачуне и конструисање машинских елемената, склопова и конструкција.

Механичар моторних возила

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА је оспособљавање лица за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и њихових подсклопова.

ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ је оспособљавање ученика за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица).

Бравар (ученици са сметњама у развоју)

Бравар је врста занатлије који се бави обрадом метала. Металне делове савија, вари, обликује, боји, прави браве, ограде, врата, прозоре, капије, кључеве. У свом раду користи многобројне алате: апарат за заваривање, бушилице, турпије, брусилицу. 

Предметни наставници

Дејан Трифуновић

Председник стручног већа Машинство и обрада метала

Зоран Вујић

Ненад Вујић

Јелена Ђурђевић

Драган Мијаиловић

Александра Петковић

Бранко Савић

Драган Симић

Ненад Терзић

Предраг Терзић

Миливоје Јаношевић

Милован Јанковић

Радомир Лукић

Срђан Марковић

Срђан Терзић