Техничка школа Младеновац

Конфекцијски шивач (ученици са сметњама у развоју)

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

B

Циљ стручног образовања КОНФЕКСИЈСКИ ШИВАЧ је оспособљавање ученика за савладавање операција као сто су: израда кроја према задатом моделу, изрезивање материјала по шаблону, састављање скројених делова у готов производ помоћу шиваће машине и пеглање сашивених одевних предмета.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: