Календар образовно - васпитног рада

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022, а завршава се у петак, 30. децембра 2022.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023, а завршава се у уторак, 20. јуна 2023.

Друго полугодиште за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег образовања стручних школа завршава се у уторак, 30. маја 2023.

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда четворогодишњег образовања стручних школа, завршава се у уторак, 20. јуна 2023.

Распусти

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Неће бити јесењег распуста током новембра.

Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023, а завршава се у петак, 13. јануара 2023.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023, а завршава се у уторак, 18. априла 2023. године.

За ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023.

За ученике IV разреда четворогодишњих и III разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023.