Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 21

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 21

СТАРА ОЗНАКА: КАБИНЕТ 12

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

Ћосић П.

Маричић С.

Савковић Д.

Маричић С.

-

2.ЧАС

Ћосић П.

Маричић С.

Савковић Д.

Маричић С.

-

3.ЧАС

-

Маричић С.

Савковић Д.

Маричић С.

-

4.ЧАС

-

Ћосић П.

Савковић Д.

Маричић С.

-

5.ЧАС

Маричић С.

Ћосић П.

-

Маричић С.

-

6.ЧАС

Маричић С.

Ћосић П.

Савковић Д.

Маричић С.

-

7.ЧАС

Маричић С.

Ћосић П.

Савковић Д.

-

-

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

Вујић З.

-

-

1.ЧАС

-

Вујић З.

-

Вујић З.

-

2.ЧАС

Вујић З.

Вујић З.

-

Вујић З.

-

3.ЧАС

Вујић З.

Вујић З.

-

Вујић З.

Вујић З.

4.ЧАС

Вујић З.

Вујић З.

-

Вујић З.

Вујић З.

5.ЧАС

Вујић З.

-

-

Вујић З.

Вујић З.

6.ЧАС

Вујић З.

-

-

Вујић З.

Вујић З.