Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 20

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 20

СТАРА ОЗНАКА: КАБИНЕТ 13

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

Невенкић Д.

Невенкић Д.

-

Невенкић Д.

-

2.ЧАС

Невенкић Д.

Невенкић Д.

-

Невенкић Д.

-

3.ЧАС

-

Невенкић Д.

-

Невенкић Д.

-

4.ЧАС

-

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

-

5.ЧАС

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

-

6.ЧАС

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

-

7.ЧАС

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

Невенкић Д.

-

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

-

-

-

1.ЧАС

-

Савић Б.

Савић Б.

-

-

2.ЧАС

-

Савић Б.

Савић Б.

-

-

3.ЧАС

-

Савић Б.

Савић Б.

-

-

4.ЧАС

-

Савић Б.

Савић Б.

-

-

5.ЧАС

-

-

Савић Б.

-

-

6.ЧАС

-

-

Савић Б.

-

-