Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 19

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 19

СТАРА ОЗНАКА: КАБИНЕТ 14

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

-

Савковић Д.

Ђурђевић С.

Димитријевић Н.

-

2.ЧАС

-

Савковић Д.

Ђурђевић С.

Димитријевић Н.

-

3.ЧАС

Ђурђевић С.

Савковић Д.

Ђурђевић С.

Димитријевић Н.

-

4.ЧАС

Ђурђевић С.

Савковић Д.

Ђурђевић С.

-

-

5.ЧАС

Савковић Д.

Савковић Д.

-

-

Димитријевић Н.

6.ЧАС

Савковић Д.

Савковић Д.

-

Савковић Д,.

Димитријевић Н.

7.ЧАС

Савковић Д.

Савковић Д.

-

Савковић Д.

Димитријевић Н.

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

-

-

-

1.ЧАС

-

-

-

-

-

2.ЧАС

-

-

-

-

-

3.ЧАС

-

-

-

-

-

4.ЧАС

-

-

-

-

-

5.ЧАС

-

-

-

-

-

6.ЧАС

-

-

-

-

-