Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 18

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 18

СТАРА ОЗНАКА: КАБИНЕТ 15

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

Лукић Д.

Лукић Д.

Ћосић П.

Ћертић Д.

Ћосић П.

2.ЧАС

Лукић Д.

Лукић Д.

Ћосић П.

Ћертић Д.

Ћосић П.

3.ЧАС

Лукић Д.

-

Ћосић П.

Ћертић Д.

Ћосић П.

4.ЧАС

Лукић Д.

Лукић Д.

Ћосић П.

Ћертић Д.

Лукић Д.

5.ЧАС

-

Лукић Д.

-

Ћертић Д.

Лукић Д.

6.ЧАС

-

Лукић Д.

-

Ћертић Д.

Лукић Д.

7.ЧАС

-

Лукић Д.

-

-

Лукић Д.

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

-

-

-

1.ЧАС

-

-

-

-

-

2.ЧАС

-

Трифуновић Д.

-

-

-

3.ЧАС

-

Трифуновић Д.

-

-

-

4.ЧАС

-

Трифуновић Д.

-

-

-

5.ЧАС

-

-

-

-

-

6.ЧАС

-

-

-

-

-