Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 15

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 15

ПРВИ СПРАТ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

Димитријевић Н.

Ћосић П.

Радосављевић А.

-

-

2.ЧАС

Димитријевић Н.

Ћосић П.

Радосављевић А.

Радосављевић А.

Радосављевић А.

3.ЧАС

Димитријевић Н.

-

Радосављевић А.

Радосављевић А.

Радосављевић А.

4.ЧАС

Ћосић П.

-

Радосављевић А.

Радосављевић А.

-

5.ЧАС

Ћосић П.

Димитријевић Н.

Димитријевић Н.

Радосављевић А.

-

6.ЧАС

Ћосић П.

Димитријевић Н.

Димитријевић Н.

Димитријевић Н.

-

7.ЧАС

-

Димитријевић Н.

Димитријевић Н.

Димитријевић Н.

-

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

-

-

-

1.ЧАС

-

-

-

-

-

2.ЧАС

-

-

-

-

-

3.ЧАС

-

-

-

-

-

4.ЧАС

-

-

-

-

-

5.ЧАС

-

-

-

-

-

6.ЧАС

-

-

-

-

-