Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Кабинет I - 14

РАСПОРЕД УЛАЗАКА НАСТАВНИКА У КАБИНЕТ I - 14

ПРВИ СПРАТ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.ЧАС

-

Божић М.

Божић М.

-

-

2.ЧАС

-

Божић М.

Божић М.

Ћосић П.

Божић М.

3.ЧАС

-

-

Божић М.

Ћосић П.

Божић М.

4.ЧАС

Божић М.

-

Давидовић Ж.

Божић М.

Божић М.

5.ЧАС

Божић М.

-

Давидовић Ж.

Божић М.

Божић М.

6.ЧАС

Божић М.

-

Давидовић Ж.

Божић М.

Божић М.

7.ЧАС

Божић М.

-

Давидовић Ж.

Божић М.

Божић М.

ПOПОДНЕВНА СМЕНА - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

РЕДНИ БР. ЧАСА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

ПРЕТЧАС

-

-

-

-

-

1.ЧАС

-

-

-

-

-

2.ЧАС

-

-

-

-

-

3.ЧАС

-

-

-

-

-

4.ЧАС

-

-

-

-

-

5.ЧАС

-

-

-

-

-

6.ЧАС

-

-

-

-

-