Техничка школа Младеновац

0
година традиције
0
простора (m²)
0
учионица
0
одељења

Историјат школе

Техничка школа у Младеновцу постоји од 1907. године. Током година, школа је мењала локације и називе, али је у својој суштини била и остала највећи регионални центар средњошколског образовања ученика у области техничко-
занатских занимања.

Школа је почела са радом  1960 . године, када је имала пет одељења, а ученици су похађали наставу у неколико одвојених зграда у Младеновцу. Данашња зграда школе направљена је и усељена  12. октобра   1961 . године, а наредне године почела је доградња и опремање објекта.

Техничка школа се  1969 . године ујединила са школом за квалификоване раднике „Живко Јаковљевић”, чинећи тако заједничку установу Школски центар. Тадашњи директор био је Живадин Арсић, а школа је имала 26 одељења и 37 професора. Због рационализације простора, средстава и кадрова, у Младеновцу је формиран Образовни центар „Вељко Влаховић”,  1976 . године, а у састав центра ушле су Техничка школа,  Гимназија Младеновац  и Школа за КВ раднике.

Током школске 1990/1991. Техничка школа поново почиње самостално са радом, а на основу плана школа је реализовала нове наставне планове и програме у подручјима рада као што су машинство и обрада метала, електротехника и текстилство и кожарство. Током  1991 . године почело је опремање радионица, кабинета.