Техничка школа Младеновац

0
наставник
0
електротехника
0
машинство
0
текстилство

ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

1. Стручно веће електротехнике

Особа

Позиција

1. Бјеловук Марија

Предметни наставник електро групе предмета

2. Божић Милан

Предметни наставник електро групе предмета

3. Васковић Александар

Предметни наставник електро групе предмета

4. Давидовић Живан

Предметни наставник електро групе предмета

5. Димитријевић Никола

Предметни наставник електро групе предмета

6. Ђорђевић Мирјана

Предметни наставник електро групе предмета

7. Живковић-Савић Тамара

Предметни наставник електро групе предмета

8. Маричић Срђан

Предметни наставник електро групе предмета

9. Невенкић Далибор

Предметни наставник електро групе предмета

10. Радић Весна

Предметни наставник електро групе предмета

11. Радосављевић Александар

Предметни наставник електро групе предмета

12. Ранковић Александар

Предметни наставник електро групе предмета

13. Савковић Данијела

Предметни наставник електро групе предмета

14. Станковић Горан

Предметни наставник електро групе предмета

15. Ћертић Добрица

Предметни наставник електро групе предмета

16. Ћосић Петар

Предметни наставник електро групе предмета

17. Ристић Горан

Предметни наставник практичне наставе на електро

18. Стевановић Зоран

Предметни наставник практичне наставе на електро

19. Ћосић Ненад

Предметни наставник практичне наставе на електро

2. Стручно веће машинства и обраде метала

Особа

Позиција

20. Вујић Зоран

Предметни наставник машинске групе предмета

21. Вујић Ненад

Предметни наставник машинске групе предмета

22. Ђурђевић Јелена

Предметни наставник машинске групе предмета

23. Мијаиловић Драган

Предметни наставник машинске групе предмета

24. Петковић Александра

Предметни наставник машинске групе предмета

25. Савић Бранко

Предметни наставник машинске групе предмета

26. Симић Драган

Предметни наставник машинске групе предмета

27. Терзић Ненад

Предметни наставник машинске групе предмета

28. Терзић Предраг

Предметни наставник машинске групе предмета

29. Трифуновић Дејан

Предметни наставник машинске групе предмета

30. Јаношевић Миливоје

Предметни наставник практичне наставе на машинству

31. Јанковић Милован

Предметни наставник практичне наставе на машинству

32. Лукић Радомир

Предметни наставник практичне наставе на машинству

33. Марковић Срђан

Предметни наставник практичне наставе на машинству

34. Терзић Срђан

Предметни наставник практичне наставе на машинству

3. Стручно веће текстилства

Особа

Позиција

35. Благојевић Звездан

Предметни наставник текстилне групе предмета

36. Гојковић Данијела

Предметни наставник текстилне групе предмета

37. Иванчевић Јелена

Предметни наставник практичне наставе - текстил

38. Павловић Ирена

Предметни наставник практичне наставе - текстил

39. Стојковски Данијела

Предметни наставник практичне наставе - текстил

4. Стручно веће природних и друштвеник наука

Особа

Позиција

40. Благојевић Станислава

Предметни наставник историје

41. Блажић Александар

Предметни наставник хемије

42. Василић Наташа

Предметни наставник ликовне уметности

43. Васиљевић Божидар

Предметни наставник верске наставе

44. Вићовац Биљана

Предметни наставник географије

45. Волф Младен

Предметни наставник верске наставе

46. Гагић Младен

Предметни наставник верске наставе

47. Ескић Драган

Предметни наставник хемије

48. Ивановић Соња

Предметни наставник музичке културе

49. Косановић Душан

Предметни наставник филозофије

50. Лаловић Милица

Предметни наставник физике

51. Лесковац Петар

Предметни наставник верске наставе

52. Милојевић Марија

Предметни наставник предузетништва и грађанског васпитања

53. Петронијевић Татјана

Предметни наставник историје

54. Ранчић Тања

Предметни наставник социологије

55. Соскић Наташа

Предметни наставник биологије и екологије

5. Стручно веће математике и информатике

Особа

Позиција

56. Ђурђевић Славица

Предметни наставник рачунарства и информатике

57. Животић Весна

Предметни наставник математике

58. Ивановић Светлана

Предметни наставник математике

59. Лукић Драгана

Предметни наставник рачунарства и информатике

60. Лукић Мила

Предметни наставник математике

61. Милисављевић Весна

Предметни наставник рачунарства и информатике

6. Стручно веће страних језика

Особа

Позиција

62. Крагуљац Ивана

Предметни наставник енглеског језика

63. Маричић Јелена

Предметни наставник енглеског језика

64. Степановић Гордана

Предметни наставник енглеског језика

7. Стручно веће српског језика и књижевности

Особа

Позиција

65. Вуксановић Бисерка

Предметни наставник српског језика и књижевности

66. Живковић - Баралић Анкица

Предметни наставник српског језика и књижевности

67. Канлић Јелена

Предметни наставник српског језика и књижевности

68. Петровић Маја

Предметни наставник српског језика и књижевности

8. Стручно веће физичког васпитања

Особа

Позиција

69. Илић Владимир

Предметни наставник физичке културе

70. Нововић Весна

Предметни наставник физичке културе

71. Ристић Иван

Предметни наставник физичке културе