Техничка школа Младеновац

Електротехника

Техничка школа Младеновац у подручју рада Електротехника, сваке године уписује ученике на пет образовних профила три образовна профила четвртог степена (техничар) – електротехничар информационих технологија, техничар мултимедија и електротехничар енергетике и два образовна профила  трећег степена (занатско занимање) – аутоелектричар и електромонтер мрежа и постројења. 

Стручан наставни кадар, педагошко-психолошка служба и руководство школе труде се да ученицима обезбеде квалитетан и савремен образовно-васпитни рад.

Школски живот испуњен је часовима редовне наставе, али и ваннаставним активностима. Наши ученици учествују у раду бројних секција, а своје знање показују на такмичењима из стручних и општеобразовних предмета.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА је оспособљавање лица за снимање и обраду звука и слике, сервисирање уређаја за снимање звука и слике, креирање графике и анимације, скриптно програмирање и администрирање садржаја „web” сајта.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Циљ стручног образовања за квалификацију ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.

Електромонтер мрежа и постројења

Циљ стручног образовања образовног профила ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА је оспособљавање ученика за извођење електромонтажних радова при изградњи, одржавање и отклањање кварова на електроенергетским водовима и постројењима у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

Аутоелектричар

Циљ стручног образовања за образовни профил АУТОЕЛЕКТРИЧАР је оспособљавање ученика за сервисирање, одржавање, проверу исправности, поправку и замену електричних и електронских уређаја и система на возилима.

Предметни наставници

Александар Радосављевић

Председник стручног већа Eлектротехника

Марија Бјеловук

Милан Божић

Александар Васковић

Живан Давидовић

Никола Димитријевић

Мирјана Ђорђевић

Тамара Живковић-Савић

Срђан Маричић

Далибор Невенкић

Весна Радић

Александар Ранковић

Данијела Савковић

Горан Станковић

Ћертић Добрица

Петар Ћосић

Горан Ристић

Зоран Стевановић

Ненад Ћосић