Динамика звоњења 1.9.2022. године

Динамика звоњења 1.9.2022. године. Ученицима на смеру eлектротехника часови почињу пре подне (I смена), а ученицима на смеру машинство и обрада метала и текстилство и кожарство часови почињу после подне (II смена)