Техничка школа Младеновац

Ванредно школовање

Образовање ванредних ученика:

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

1. Аутомеханичар
2. Механичар грејне и расхладне технике
3. Бравар-заваривач
4. Бравар
5. Техничар за компјутерско управљање (CNC ) машина
6. Машински техничар моторних возила

1. Аутоелектричар
2. Електромонтер мрежа и постројења
3. Електротехничар информационих технологија
4. Електротехничар енергетике
5. Техничар мултимедија

1. Модни кројач
2. Моделар одеће

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

1. Техничар за компјутерско управљање (CNC ) машина
2. Машински техничар моторних возила

1. Електротехничар информационих технологија
2. Електротехничар енергетике
3. Техничар мултимедија

1. Моделар одеће

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - V СТЕПЕН

1. Аутомеханичар-специјалиста
2. Бравар-специјалиста
3. Механичар алатних мапина – специјалиста
4. Металоглодач-специјалиста
5. Металостругар-специјалиста

1. Електроенергетичар за мреже и постројења
2. Електроенергетичар електричних инсталација
3. Електротехничар специјалиста за аутоматику

Специјалиста у производњи одеће

УПИС ВАНРЕДНО

УПИС

  • Ванредни ученици од 1. разреда – по конкурсу
  • Преквалификација, доквалификација, специјализација у току школске године

УСЛОВИ УПИСА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Сведочанства о завршеним разредима
2. Диплома
3. Лекарско уверење
              + за 5.степен и
4. Потврда о радном искуству
    ( најмање 2 односно 4 године радног искуства)

Календар активности образовања ванредних ученика

За ванредне ученике школа организује пет испитних рокова за полагање испита: октобарски, јануарски, априлски, јунски и августовски испитни рок

Календар рада образовања ванредних ученика за шк. 2022/2023.