Техничка школа Младеновац

Бравар (ученици са сметњама у развоју)

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

а

Бравар је врста занатлије који се бави обрадом метала. Металне делове савија, вари, обликује, боји, прави браве, ограде, врата, прозоре, капије, кључеве. У свом раду користи многобројне алате: апарат за заваривање, бушилице, турпије, брусилицу. 

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за: