Техничка школа Младеновац

Библиотека

На првом спрату Техничке школе Младеновац смештена је школска библиотека. Библитека располаже фондом од око 11000 књига, међу којима се, поред лектира и уџбеника, налазе и белетристика, стручна литература, енциклопедије, часописи и други штампани материјали. Простор библиотеке је конфоран и мултифункционалан. 

Поред основне функције коју обавља, простор библиотеке се користи за реализацију како школских манифестација, тако и других догађаја које школа организује у сарадњи са локалном самоуправом, другим установама и организацијама цивилног друштва. Како школа континуирано ради на осавремењавању учионица и простора школе уопште, oд децембрa 2022. године библиотека располаже и пројектором, што отвара могућност за реализацију нових, мултимедијалних садржаја.