Техничка школа Младеновац

Администратори школског сајта

Каратина Пљакић - Ђурић

Психолог

Александар Ранковић

Предметни наставник елетро групе предмета

Ученици Администратори школског сајта

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Електротехничар информационих технологија, IV – 4