Техничка школа Младеновац

Администратори школског сајта

Наташа Соскић

Помоћник директора

Каратина Пљакић - Ђурић

Психолог

Александар Ранковић

Предметни наставник елетро групе предмета

Ученици Администратори школског сајта

Андрија Андрејић

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Стефан Бркић

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Стефан Илић

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Анђела Ристић

Електротехничар информационих технологија, IV – 4

Огњен Жигеровић

Електротехничар информационих технологија, III – 4

Бојан Будимкић

Електротехничар мултимедија, IV – 3